Revisjon av årsregnskap, utarbeidelse av årsoppgjør, regnskapsføring, fusjoner/fisjoner og annen bistand innenfor skatt og avgift.

Tjenester


Om oss


Moa Revisjon AS er et revisjonsfirma beliggende på Moa i Ålesund Kommune. Selskapet er en videreføring av tidligere Sørbø Revisjon, som ble stiftet i 1999.
Vi er åtte flinke ansatte, med utdanning innen revisjon, regnskap og jus. Våre sju oppdragsansvarlige revisorer er statsautoriserte, der en av oss i tillegg er advokat. Vi har også to ansatte som er autoriserte regnskapsførere.

Vi tilbyr tjenester innen lovpålagt revisjon av årsregnskaper og regnskapsføring. Vi tilbyr også bistand i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap, stiftelse, omstrukturering, attestasjoner, skatte- og avgiftsrådgivning.

Kontakt


Tel: 70 15 26 60

post@moarevisjon.no


Besøksadresse: Daaeskogen Næringsbygg, Langelansveien 17, 6010 Ålesund

Postadresse: Pb 8025, Spjelkavik, 6022 Ålesund

Jan Sørbø

Daglig leder / Statsautorisert Revisor / Advokat / Siviløkonom

Telefon:70 15 26 60
Mobil:913 97 129

Ingjerd Valdal Fjeldstad

Daglig leder / Statsautorisert Revisor / Autorisert Regnskapsfører

Telefon:70 15 26 60
Mobil:958 67 237

Henriette Gjørtz Howden

Statsautorisert Revisor

Telefon:70 15 26 60
Mobil:924 49 396

Elisabeth Kalstad Nyheim

Statsautorisert Revisor

Telefon:70 15 26 60
Mobil:416 87 271

Marie Rindal

Statsautorisert Revisor

Telefon:70 15 26 60
Mobil:918 04 501

Nils P. S. Grønstad

Statsautorisert Revisor

Telefon:70 15 26 60
Mobil:975 23 582

Morten Breidablik

Statsautorisert Revisor

Telefon:70 15 26 60
Mobil:975 02 824

Kristin Amlien Fagervoll

Autorisert Regnskapsfører / Revisormedarbeider

Telefon:70 15 26 60
Mobil:913 94 201